COVID-19: opatrenia a dôležité informácie

V súvislosti so šírením vírusu Covid-19, sú pre sobáše a svadobné hostiny aktuálne v platnosti nasledujúce obmedzenia:

– v exteriéri nie je potrebné nosiť rúško vo vzdialenosti dva metre a viac od osôb mimo spoločnej domácnosti (od 3.6.2020)
– fotografované osoby nemusia nosiť rúško na čas nevyhnutný pre výkon procesu fotografovania (od 19.5.2020)
– povolené hromadné podujatia o maximálnom počte 100 ľudí (od 28.5.2020) 500 ľudí (od 10.6.2020)
– prevádzky verejného stravovania môžu byť pre uzavretú spoločnosť (svadba, oslava) otvorené aj po 22:00 (od 27.5.2020) otvorené neobmedzene a ruší sa limit dvoch ľudí za jedným stolom (od 3.6.2020)
– neveste a ženíchovi zaniká povinnosť nosenia rúška, ako na obrade, tak aj na svadobnej hostine (od 28.5.2020)

Pri výkone sobášneho obradu, vrátane jeho civilnej verzie, sa ukladá povinnosť:
* vstup a pobyt v kostole alebo v príslušných priestoroch umožniť len s prekrytými hornými dýchacími cestami (napríklad rúško, šál, šatka), (pre nevestu a ženícha zrušené od 28.5.2020)
* pri vchode do kostola alebo do príslušných priestorov aplikovať dezinfekciu na ruky alebo poskytnúť jednorazové rukavice,
* zabezpečiť, aby odstup medzi osobami (okrem členov spoločnej domácnosti) bol minimálne 2 metre, šachovnicové rozmiestnenie stolov, bez ohľadu na vzdialenosť (od 3.6.2020)
* preferenčne recitovať bohoslužby alebo príslušný obrad – ak je to možné s ohľadom na tradíciu cirkvi alebo náboženskej spoločnosti uprednostniť recitovanú formu pred spevmi,
* dodržiavať respiračnú etiketu (kašlať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
* z obradov úplne vylúčiť osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia,
* pokiaľ je to možné usporadúvať v nedeľu osobitne bohoslužby pre osoby staršie ako 65 rokov a pre osoby v rizikových skupinách,
* dezinfikovať použité bohoslužobné a iné predmety,
* pred rozdávaním svätého prijímania, posvätených chlebov, agapé si musí rozdávateľ dezinfikovať ruky. Pri prijímaní „pod obojím“ striktne dodržiavať iba podávanie chleba na ruku, nepoužívať obrady pitia z jednej nádoby (napr. pitie z kalicha viacerými osobami ako jednou, vrátane kňazov, diakonov a pod. Z kalicha môže piť vždy iba jedna osoba (napr. predsedajúci liturgii),
* ruky sa nepodávajú (znak pokoja sa nahradí úklonom alebo gestom úsmevu),
* v priestoroch, kde sa vykonávajú obrady odstrániť nádoby s vodou (napr. sväteničky),
* vykonávať častú dezinfekciu priestorov, hlavne dotykových plôch, kľučiek podláh a predmetov,
* tam, kde je to možné, prednostne usporadúvať bohoslužby a iné obrady v exteriéroch za dodržania odstupov 2 metre (okrem členov spoločnej domácnosti),
* smútočnú hudbu počas pohrebného obradu riešiť prednostne reprodukovanou formou, pri východe z kostola alebo príslušných priestorov je potrebné riadiť vychádzanie ľudí s odstupmi aspoň 2 metre a zabrániť zhlukovaniu.

Pozrite si aj:
* Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri organizovaní hromadných podujatí od 20.5.2020 – celé znenie
* Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia od 20.5.2020 (3 + 4 fáza)
* Zmena opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia od 26.5.2020

Ďalšie uvoľňovanie opatrení sa očakáva 3.6.2020. Spolu to zvládneme !