COVID-19: opatrenia a dôležité informácie

V súvislosti so šírením vírusu Covid-19, sa sobáše a svadobné hostiny riadia Covid automatom a obmedzenia sú platné v závislosti od farby okresu v čase konania svadby podľa nasledujúcej tabuľky:

covid automat svadby

Späť na úvodnú stranu