Prehlásenie o spracovaní osobných údajov

Foto-Košice (ďalej len „správca“) je spracovateľom osobných údajov (ďalej len „OÚ“) získaných pri uzatváraní zmlúv a v súvislosti s prevádzkou internetovej stránky www.foto-kosice.sk.

1. Správca má implementované opatrenia v súlade s požiadavkami podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním osobných údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré zaisťujú ochranu dôvernosti, integrity a zaistenie dostupnosti OÚ. Správca riadi bezpečnostné riziká tak, aby sa nemohli realizovať hrozby OÚ a postupuje v súlade so smernicou parlamentu a Rady EÚ 2016/680 o ochrane osobných údajov.

2. Osobné údaje zákazníkov budú spracovávané v rozsahu: meno a priezvisko, kontaktná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Získané osobné údaje sú spracovávané za účelom dodania diela. Osobné údaje môžu byť v prípade dohody poskytnuté tretej strane – dopravcovi
(Slovenská pošta a.s.), v rámci doručenia diela.

3. V prípade požiadaviek alebo otázok spojených s ochranou osobných údajov zašlite e-mail na adresu .