Z histórie manželstiev

Z histórie manželstiev

Dnešná téma bude tak trochu na odľahčenie a relax. Ak už máte plné zuby prehrabávania sa stránkami svadobných fotografov a počas svojho hľadania ste sa preklikali až k tomuto článku, môžete na chvíľu vypnúť od hľadania, dať si kávu alebo čaj a na pár minút sa začítať do nasledujúcich riadkov, v ktorých si povieme niečo z histórie manželstiev.


Pôvod manželstiev

Podobne, ako všetko ostatné, aj inštitút manželstva prechádzal časom svojim vlastným vývojom. Kedy presne prvé manželstvá vznikli, nie je známe, avšak je isté, že boli dôležitými míľnikmi ľudskej spoločnosti. Odborníci sa domnievajú, že prvé manželstvá existovali už v časoch nomádskych kultúr, kedy ľudia žili kočovným spôsobom života a kmene medzi sebou často viedli krvavé vojny. Práve istá forma skupinových manželstiev medzi členmi jednotlivých kmeňov sa považovala za akýsi prejav lojality, či mieru.

V dnešnej dobe si ženích a nevesta ani len nedokážu predstaviť, že by si brali jeden druhého bez toho, aby k sebe niečo cítili. Avšak, láska sa stala súčasťou manželstiev len pomerne nedávno. Až do neskorého stredoveku mali manželstvá vyslovene účelovú funkciu a neboli ničím iným, ako formálnym nástrojom na upevnenie ekonomickej, obchodnej, politickej, či vojenskej moci. Bolo nemysliteľné, aby sa žena, alebo muž sám rozhodoval, koho si vezme alebo za koho sa vydá. Zlom nastal až koncom 18. storočia vo Francúzsku a v Amerike, kde sa prvý krát zrodila myšlienka o tom, že každý je strojcom svojho vlastného šťastia a mladí ľudia by mali mať možnosť zvoliť si svojho životného partnera na základe citov a nie ekonomických záujmov.

Zlaté roky manželstiev
Na prelome 50tych a 60tych rokov 20. storočia, po skončení 2. svetovej vojny, sa začali chlapi vracať z bojov a hromadne zakladať nové rodiny. Práve v tomto období nastal najväčší rozmach manželstiev a obrovský baby-boom. Podľa štatistík, koncom 50tych rokov bola vydatá vyše polovica 19-ročných dievčat a až vyše 70% tých 25-ročných. Slobodný človek nad 25 rokov sa spravidla považoval za devianta, alebo promiskuitného. Tradičná rodina tohto obdobia pozostávala z manžela, ktorý chodil do práce a živil rodinu a z manželky, ktorá sa starala o domácnosť a deti.

Tento trend však nevydržal dlho. Už v 70tych rokoch rapídne vzrástol počet rozvodov a až vyše 50% párov sa rozhodlo od seba oddeliť. Predpokladá sa, že značnú rolu v množstve rozvodov zohrala vyššia vzdelanosť obyvateľstva, čím sa ženy stali viac konkurencie schopné na trhu práce a menej závislé od manžela, ako jediného živiteľa rodiny.

Manželstvá dnes
Nanešťastie, percento ľudí, ktorí sa rozhodnú pre spoločnú cestu životom vo forme manželstva, aj naďalej klesá. Zatiaľčo v roku 2000 žilo v manželstve niečo vyše 55% ľudí vo veku 25-34 rokov, v roku 2015 to bolo už len 40%. Zdajú sa vám tieto čísla privysoké ? Nuž, ak ste sa na moju stránku nepreklikali čírou náhodou, zrejme uvažujete nad svadobným fotografom a niekde vo vzduchu visí svadba, čo je dobrá správa. Už viete, či je fotograf Vašou prioritou ?

Zopár zaujímavých faktov
Na záver si môžeme spomenúť zopár svadobných zaujímavostí a tradícií, z ktorých viaceré sa praktizujú dodnes a mnohí ľudia vlastne ani nevedia, prečo.

* Zásnubné prstene a svadobné obrúčky sa nosia na prstenníku ľavej ruky od čias starovekého Egypta. V tom čase sa predpokladalo, že žila zo štvrtého prsta ľavej ruky vedie priamo do srdca.
* Nevesta stojí pri oltári po pravej a odchádza po ľavej strane ženícha. V minulosti to bolo kvôli tomu, že muž chcel mať pravú ruku (ruku s mečom) voľnú, aby sa mohol brániť prípadnému žiarlivému sokovi. Dnes sa tieto pravidlá často líšia aj v závislosti od cirkevného, či matričného sobáša.
* Biele svadobné šaty prvý krát použila kráľovná Viktória v roku 1840. Odvtedy sa stali biele šaty vo väčšine kultúr svadobnou tradíciou. Do tej doby sa ženy vydávali v akomkoľvek lepšom oblečení, ktoré mali k dispozícii.
* Len v Spojených štátoch sa na výrobu svadobných obrúčok každý rok spotrebuje vyše 17 ton zlata.
* Starí Gréci a Rímania verili, že závoj chráni nevestu pred zlými duchmi. Dovtedy nevesty závoj nenosili.
* Za najdrahšiu svadbu v histórii sa považuje svadba šejka Rashida Bin Saeed Al Maktouma z Dubaja, z roku 1981, ktorá stála v prepočte viac ako 100 miliónov dolárov.
* Svadobná torta kráľovny Viktórie vážila viac ako 135kg.
* Tradícia svadobnej torty a jej krájanie pochádza z antického Ríma, kedy účastníci svadby lámali nad hlavou nevesty bochník chleba, pretože verili, že jej to prinesie plodnosť.
* Starí Gréci verili, že hádzanie cukru do nevesty počas sobáša, jej prinesie sladký život počas celého trvania manželstva.

Použité štatistické zdroje:
Oxford University Press
The Wall StreeT Journal 2017

Späť na blog