Kedy obdržíme fotografie a koľko ich bude ?

Maličkú ochutnávku, t.j. 2-3 fotografie obdržíte už v priebehu pár dní po svadbe. Ostatné fotografie odovzdávam do 4-6 týždňov. Presný počet záberov záleží hlavne od počtu hostí, ale aj od charakteru svadby, rozvrhu dňa, programu počas svadobnej hostiny a podobne. Orientačné číslo je 350 až 800.